Ordblindetesten er udviklet som et redskab til identifikation af ordblindhed blandt elever og studerende, hvor der er tegn på ordblindhed. Der skal således være mistanke om ordblindhed, inden man tager testen. 

Fælles praksis

Der har manglet en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed, hvilket har skabt unødvendige barrierer for elever og studerende på vejen gennem uddannelsessystemet. Der har for eksempel været for mange og for uensartede udredninger, og det har været en kamp for nogle elever og studerende at få anerkendt deres ordblindhed, ligesom tilbuddene nogle steder har været for upræcise i forhold til den enkelte elevs ordblindevanskeligheder.

Derfor har Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Århus Universitet udviklet en tværgående ordblindetest. Den nye ordblindetest skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed både på tværs af kommunegrænser og uddannelser.

International forskning

Ordblindetesten bygger på international anerkendt forskning på ordblindeområdet. Testen er blevet til i tæt samspil med praksis, da repræsentanter fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner løbende har afprøvet og evalueret testen sammen med testudviklere og forskergruppe.

Hvem kan bruge testen

Ordblindetesten retter sig mod elever og studerende fra 3. klasse i grundskolen, studerende på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser. Frie grundskoler og frie kostskoler kan også anvende testen.

Både elever og studerende med dansk som modersmål og dansk som andetsprog kan testes med den nye ordblindetest.

Ordblindetesten er udviklet som et redskab til identifikation af ordblindhed blandt elever og studerende, hvor der er tegn på ordblindhed. Der skal således være mistanke om ordblindhed, inden man tager testen.

Brugen af ordblindetesten kræver fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder. Det er vigtigt, at testvejlederen læser testvejledningen til ordblindetesten grundigt igennem, inden vedkommende går i gang med at teste med ordblindetesten.

Som opfølgning på Ordblindetesten udvikler ministeriet et pædagogisk vejledningsmateriale om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen. Det pædagogiske vejledningsmateriale bliver offentliggjort i foråret 2016.
 

Fakta
  • 3-7 procent af befolkningen er ordblinde.
  • Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.
  • Ordblindetesten er udviklet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning, Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet, IUP, Aarhus Universitet.
  • Ordblindetesten er finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets midler til udviklingsprojekter.
Sidst opdateret: 13. marts 2017