Karaktergennemsnittet på studenternes eksamensbevis var i 2017 i gennemsnit på 7,1 på tværs af de gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx, hf og hf-enkeltfag samt fra eux-forløb. I årene op til 2016 har der været en tendens til stigende karaktergennemsnit. For 2017 er karaktergennemsnittet på niveau med sidste år.

Studenter fra htx opnåede med et resultat på 7,5 det højeste gennemsnit i landet.

I alt dimitterede 48.600 studenter i 2017.

Figur 1. Eksamensresultaterne stiger på htx og hf-enkeltfag.

Eksamensresultat fordelt på gymnasial uddannelse, 2010-2017

Note: Figuren viser eksamensresultaterne inkl. bonusfaktor A, i perioden 2010 til 2017. Stx er her inklusiv to-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter (fra 2015). Der er et mindre antal af studenter fra de gymnasiale indslusningsforløb (GIF), som er inkluderet i totalen (svarende til 360 studenter over hele perioden fra 2010-2017).

Kilde: Styrelsen for It og Læring.

Sidst opdateret: 12. oktober 2017