Praktikpladssituationen ultimo februar 2018

De seneste tendenser for februar 2018 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo februar 2017 og 2018

  februar 2017
februar 2018

Ændring i %

Elever med uddannelsesaftale 68.583 66.855 -3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 546 348 -36 %
Elever i skolepraktik 8.347 7.294 -13 %
Elever i gang med et hovedforløb 77.476 74.497 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio marts 2018.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af januar 2018 viser, at:

  • 74.497 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 procent sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.148 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.888 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis en stigning på 2 procent og et fald på 7 procent i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo november viser, at:

  • 66.855 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 3 procent i forhold til samme måned sidste år.
  • 348 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 36 procent i forhold til samme måned sidste år. 
  • 7.294 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 13 procent i forhold til samme måned sidste år. 

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.717 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 4 procent i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 272 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 28 procent i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.215 elever. Det er et fald på 14 procent i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 25. april 2018