Månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen ultimo juli 2017

Månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen i juni 2017 var sat til at udkomme fredag den 25. august, men blev udskudt én måned.

Månedsstatistik vedr. praktikpladssituationen og databanken opdateres derfor i denne måned med tal fra både juni og juli 2017. Nedenstående oplysninger er baseret på nyeste tal, men notat fra junistatistikken er tilgængelig nederst på siden. Bemærk at notat vedr. praktikpladssituationen i juni 2017 er udarbejdet på baggrund af udtræk fra medio juli 2017, mens databanken er opdateret med nyeste tal. Der kan derfor være mindre forskelle mellem tal i notatet og i databanken.

Spørgsmål i forbindelse med udsættelsen kan henvendes til Christian Ott på mail: Christian.Raunkjaer.Ott@stil.dk eller på telefon: +45 35 87 82 24.

De seneste tendenser for juli 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo juli 2016 og 2017:

  Juli 2016
Juli 2017

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 63.622 61.463 -3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 605 325 -46 %
Elever i skolepraktik 9.814 8.447 -14 %
Elever i gang med et hovedforløb 74.041 70.235 -5 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio august 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af juli 2017 viser, at:

  • 70.235 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 5 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.993 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 3.539 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 10 pct. og 3 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo juli viser, at:

  • 61.463 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 3 pct. i forhold til samme måned sidste år.
  • 325 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 46 pct. i forhold til samme måned sidste år.*
  • 8.447 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er et fald på 14 pct. i forhold til samme måned sidste år.

* 1.august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.112 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 2 pct. i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 382 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 48 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.332 elever. Det er et fald på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 9. oktober 2017