Praktikpladssituationen ultimo september 2017

De seneste tendenser for september 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo september 2016 og 2017:

  September 2016
September 2017

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 68.722 66.656 -3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 660 435 -34 %
Elever i skolepraktik 8.184 7.332 -10 %
Elever i gang med et hovedforløb 77.566 74.423 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio oktober 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af august 2017 viser, at:

  • 74.423 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 2.619 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.589 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er en stigning på henholdsvis 2 og 7 pct. i forhold til samme måned sidste år. 

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddan-nelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo september viser, at:

  • 66.656 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 3 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
  • 435 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 34 pct. i forhold til samme måned sidste år.*
  • 7.332 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er et fald på 10 pct. i forhold til samme måned sidste år.

* 1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 41.865 uddannelsesaftaler på erhvervsud-dannelserne, hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 348 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 37 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.419 elever. Det er et fald på 18 pct. i forhold til samme periode sidste år. 

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 24. november 2017