Praktikpladssituationen ultimo november 2017

De seneste tendenser for november 2017 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand), ultimo november 2016 og 2017

  november 2016
november 2017

Ændring i pct.

Elever med uddannelsesaftale 67.951 65.693 -3 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 474 299 -37 %
Elever i skolepraktik 7.464 6.707 -10 %
Elever i gang med et hovedforløb 75.889 72.699 -4 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio december 2017.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af november 2017 viser, at:

  • 72.699 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 4 pct. sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
  • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.641 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.631 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er en henholdsvis et fald på 6 pct. og uæn-dret i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo november viser, at:

  • 65.693 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 3 pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. tabel 1.
  • 299 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 37 pct. i forhold til samme måned sidste år.1
  • 6.707 elever er i gang med skolepraktik på en uddannelse. Det er et fald på 10 pct. i forhold til samme måned sidste år.

* 1. august 2015 blev sundhedsservicesekretæruddannelsen nedlagt, og der blev indført adgangsbegrænsning på webintegratoruddannelsen.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

  • De seneste 12 måneder er der indgået 42.160 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 4 pct. i forhold til den tilsvarende periode året før.
  • De seneste 12 måneder er der optaget 347 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 25 pct. i forhold til samme periode året før.
  • Tilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.371 elever. Det er et fald på 14 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Årsstatistik 2016

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2016" (pdf)

Sidst opdateret: 25. januar 2018