Herunder er link til materialer til en ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. Testen er et pædagogisk redskab til at understøtte visitationen til ordblindeundervisning for voksne for deltagere med dansk som andetsprog.

Undervisningsministeriet gør opmærksom på, at testen er udviklet til visitationen til ordblindeundervisning og ikke bør anvendes eller mangfoldiggøres til andre formål.

Vejledning til visitation af voksne med dansk som andetsprog til ordblindeundervisning (pdf)

Bilag 1 - Interviewguide (pdf)
Bilag 2 - Højtlæsning af nonord (pdf)
Bilag 3 - Dynamisk ordblindetest (DOT) (pdf)
Bilag 4 - Skema over iagttagelser og resultater (pdf)
Bilag 5 - Eksempler på udfyldte scoreark for Dynamisk ordblindetest (DOT) (pdf)

Se instruktionsvideoen

Instruktionsvideo (Windows Media Video-format)

Instruktionsvideo (MOV-format)

Instruktionsvideo (AVI-format)

Ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog er udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet.

Sidst opdateret: 21. april 2017