På åbenhedsordning.dk offentliggør alle ministerier oplysninger om den enkelte ministers:

  • Repræsentationsudgifter
  • Udgifter til tjenesterejser
  • Modtagne gaver
  • Arrangementer af officiel repræsentativ karakter
  • Officielle aktiviteter i indeværende måned.

Se ministerens aktiviteter og udgifter på åbenhedsordning.dk

Sidst opdateret: 8. februar 2017