For at sikre en stabil afvikling af hjemmesideløsningen for dansk, skriftlig fremstilling, kan alle skoler desværre ikke afvikle de digitale selvrettende prøver samtidigt. FP9 Dansk, retskrivning, og FP9 Dansk, læsning, holdes derfor af to omgange den 2. maj. FP9 Matematik uden hjælpemidler holdes også af to omgange den 3. maj. Der åbnes for booking i test- og prøvesystemet til disse
prøver den 10. februar 2017 efter først til mølle-princippet.

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Tirsdag den 2. maj 
kl. 8.30-9.30 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 09.30-10.00 FP9 Dansk, læsning
kl. 10.00-11.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 11.00-11.30 FP9 Dansk, læsning
kl. 12.00-15.00
FP10 Tysk

 

Onsdag den 3. maj 
kl. 8.30-9.30 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 09.30-12.30 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 9.30-10.30 FP9 Matematik uden hjælpemidler
kl. 10.30-13.30 FP9 Matematik med hjælpemidler
kl. 14.00-18.00
FP10 Matematik

 

Torsdag den 4. maj 
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

 

Fredag den 5. maj 
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16-00
FP10 Engelsk

 

Mandag den 8. maj 
kl.9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Fransk

 

Tirsdag den 9. maj 
kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

 

Onsdag den 10. maj 
kl. 9.00-9.30 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 9.00-9.30 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 9.00-9.30
FP9 Fysik/kemi udtræksfag

 

Torsdag den 11. maj 
 kl. 9.00-12.00 Forbeholdt forsøgsarbejder

 

Bedømmelse af elevbesvarelser i FP9 og FP10 Dansk skriftlig fremstilling og FP9 matematik med hjælpemidler og FP10 Matematik skal foreligge skolerne den 9. juni 2017. Karakterer i dansk, FP9 og FP10 samt skriftlig matematik, FP9 og FP10 skal være tastet i optagelse.dk senest den 14. juni 2017.

De praktisk/mundtlige prøver:

Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 29. maj - onsdag d. 21. juni 2017.

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i dansk vil blive udsendt til skolerne i uge 23, dvs. i perioden tirsdag den 6. juni – fredag den 9. juni 2017.

Beskikkede censorer ved de mundtlige/praktiske prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 22, dvs. i perioden torsdag den 1. juni – fredag den 2. juni 2017.

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og sprogfagene (dog ikke dansk) og historie, samfundsfag, kristendomskundskab vil blive udsendt til skolerne i uge 24, dvs. i perioden mandag den 12. juni - torsdag den 15. juni 2017.

Perioden for bedømmelse og fastsættelse af karakterer for besvarelser i skriftlig dansk og matematik rykkes frem. Karaktererne skal i 2017 foreligge den 9. juni og indtastes på optagelse.dk senest den 14. juni.

Skolerne skal tilrettelægge prøverne i mundtlig dansk således, at alle prøver i mundtlig dansk er afholdt senest den 14. juni 2017. Karaktererne fra prøverne i mundtlig dansk skal indtastes på optagelse.dk senest samme dag – den 14. juni 2017.

Sidst opdateret: 5. juli 2017