Efter reformen af erhvervsuddannelserne trådte i kraft i 2015, er der en større andel af de unge under 25 år, som starter på en erhvervsuddannelse, der har et karaktergennemsnit over 7 fra grundskolen. Det viser en sammenligning af grundskolekaraktererne for tilgangene i perioden 2014-2016. Inden reformen i 2014 havde 12 procent af eleverne 7 eller mere i gennemsnit i deres prøver i folkeskolen. I 2016 var andelen steget 3 procentpoint.

Samtidig er andelen med et karaktergennemsnit på 4 eller derunder faldet fra 33 procent i 2014 til 30 procent i 2016.

Ændringen i elevgrundlagets faglige niveau fra grundskolen skal ses i sammenhæng med, at der med reformen blev indført et adgangskrav på 02 i dansk og matematik.

Tilgangen til erhvervsuddannelserne for unge under 25 år fordelt efter grundskolekarakterer

Kilde: Undervisningsministeriets databank