Inden gymnasiereformen blev vedtaget, var hf kun muligt med en afsluttet 10. klasse. Men for første gang kunne 9. klasseelever i sommer også vælge hf.

Blandt de elever, der i år har søgt ungdomsuddannelser, valgte 462 9. klasseelever at sætte kryds ud for hf som deres førsteprioritet. Det svarer til, at 12 procent af de elever, der har søgt hf som førsteprioritet, kommer fra 9. klasse.

I alt har 3.826 9. og 10. klasseelever søgt hf som førsteprioritet.