I aftalen om gymnasiereformen blev det besluttet at ændre adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser. Hvis adgangsforudsætningerne, som gælder fra skoleåret 2019/20, allerede skulle gælde fra sommeren 2016, ville 9 procent af de elever, der begyndte på en gymnasial uddannelse i 2016, ikke kunne begynde direkte. De nye krav om forudsætninger ville gå hårdest ud over hf og mindst ud over stx, når det gælder den samlede tilgang til uddannelserne. Eleverne ville stadig have mulighed for at komme ind, hvis de består en faglig optagelsesprøve og en samtale.

Den direkte vej til gymnasiet fra skoleåret 2019/20 kræver, at eleverne i både 8. og 9. klasse opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i deres afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat til en treårig gymnasial uddannelse. Derudover skal de bekræfte deres niveau til afgangseksamen. For elever, der ønsker den toårige uddannelse til hf-eksamen, er gennemsnitskravet på 4,0 for elever, der søger fra 9.klasse.

Figur 1. Andel elever som ikke opfylder de kommende adgangsforudsætninger fordelt på gymnasiale uddannelser.

Andel elever som ikke opfylder de kommende adgangsforudsætninger fordelt på gymnasiale uddannelser.

Note: Tallene er beregnet på baggrund af tilgang i 2016. Der ses kun på to-årigt hf.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger