Fredag den 9. juni var den absolut sidste dag, hvor elever kunne deltage i den nationale test. Resultater fra sidste års svar i de nationale test viser, at andelen af elever med gode resultater i dansk, læsning og matematik stiger med forældrenes uddannelsesniveau. Det betyder, at der er en større andel af elever med gode resultater blandt elever med forældre med videregående uddannelse sammenlignet med elever med forældre med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse.

Forskellen mellem andelen af elever, der får gode resultater, alt efter deres forældres uddannelse, er mindst for elever i 2. klasse i dansk og læsning, hvor der er 24 procentpoints forskel mellem grundskole som forældrenes højeste fuldførte uddannelse og videregående uddannelse. 

Figur: Andel elever med gode resultater i dansk, læsning og matematik, fordelt efter forældrenes højeste fuldførte uddannelse, 2015/2016

Anm: Gode resultater dækker følgende faglige niveauer på den kriteriebaserede skala: ”God præstation”, ”rigtig god præstation”, ”fremragende præstation”
Kilde: Undervisningsministeriet