"Vi skal ikke bare være dem, der bruger teknologi. Vi skal også være dem, der programmerer den." Ordene kommer fra Filip, der går på Vissenbjerg Skole på Fyn. Et større dagblad bragte fornylig en reportage om skolens målrettede arbejde med teknologi og brug af robotter og programmering i undervisningen. Jeg kunne ikke være mere enig.

Vi har brug for at få sat erfaringerne i system, så flere - ja, alle - skoler kan følge trop og ruste eleverne til at gå kritisk og analytisk til værks i en digital verden, hvor alting udvikler sig med lynets hast. Vi må aldrig gå i panik og bare sprede it og teknologi ud over al undervisning uden et formål og uden at gøre os didaktiske overvejelser.

Derfor har jeg også sat gang i et forsøg med valgfaget "Teknologiforståelse" i folkeskolens udskolingsklasser. Ved skolestart har 13 skoler udbudt faget. Men alle kommuner kan vælge at oprette faget kommunalt. Faget skal både lære eleverne at designe og producere digitale produkter - som for eksempel en app eller en robot. De lærer at føre en idé ud i livet ved hjælp af algoritmer, kodning og programmering.

Endelig bliver eleverne i stand til kritisk at vurdere digitale produkter i et samfundsmæssigt perspektiv ved for eksempel at stille spørgsmål som: Hvilke data generer et givent digitalt produkt? Og hvor store datamængder kan man indsamle, blot ved at nogen bruger den app, man har udviklet? I regeringens, KL's og Danske Regioners fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det et klart formuleret mål, at den offentlige sektor i tæt samarbejde med erhvervsliv og interesseorganisationer skal arbejde for at skabe grundlaget for et fleksibelt og tilpasningsdygtigt samfund i en stadigt mere digitaliseret verden. Det grundlag er jo blandt andet de børn og unge, der vokser op og går i skole nu. De skal have en dyb forståelse af teknologien, så de kan forholde sig kritisk til den og forme den.

Men vigtigst af alt - og det, som skal drive værket - er elevernes egen nysgerrighed og begejstring over at blive klogere på teknologi og opdage, hvilken enorm magt og frihed, man pludselig får, når man er den, der forstår, skriver koden og i sidste ende former teknologien.

Derfor er det et vigtigt skridt i den rigtige retning, at vi nu på forsøgsbasis udbyder valgfag i teknologiforståelse. For nu får vi en masse erfaringer og viden om, hvad det er, lærerne og eleverne har brug for. Hvad der virker, og hvor der skal justeres. Jeg er meget spændt på at høre evalueringerne af forsøget ude fra skolerne.

Jeg håber, at det kan danne et godt grundlag for at styrke teknologiforståelse i folkeskolen. Det er et godt skridt på vejen til at tage den digitale og teknologiske udvikling alvorligt - og ruste de næste generationer til at være dem, der former fremfor blot at bruge.