Finansministeriet har modtaget strejkevarsler fra de faglige organisationer og har som følge heraf udmeldt lockout.   

En eventuel konflikt vil i høj grad berøre uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område. Derfor opretter Undervisningsministeriet også snarest muligt en hjemmeside med spørgsmål/svar om konsekvenserne af en eventuel konflikt og lockout.