Folkeskolereformen styrker muligheden for, at landets skoler laver samarbejder om undervisningen med lokale virksomheder og det lokale kultur- og foreningsliv. Ambitionen er, at eleverne på den måde får en anderledes og mere praksisnær undervisning i de eksterne læringsrum, end de er vant til fra klasseværelset.

Mange skoler er allerede godt i gang med den åbne skole, men nogle steder er det brug for ny inspiration eller gode råd til, hvordan skolerne åbner op for lokalsamfundets kultur-, fritids- og erhvervsliv.

Det skal et nyt inspirationskatalog fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) hjælpe med at løsne op for.

Inspirationskataloget indeholder erfaringer og viden fra seks ud af 31 kommunale projekter om Åben Skole, som er støttet af Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Projekterne handler blandt andet om entreprenørskab, identitet, billedkunst og håndværk og design. Kataloget indeholder også en vejledning med konkrete trin og gode råd til forvaltningen, skoleledelsen, lærere og pædagoger og de eksterne samarbejdsparter.

Udover inspirationskataloget afholder Undervisningsministeriet og Kulturministeriet i april 2018 tre videndelingsseminarer, hvor projektlederne for de udvalgte projekter deler deres viden med skoler, kommuner, skoleledere og andre interesserede. Videndelingsseminarerne afholdes den 17., 19. og 24. april 2018 i henholdsvis Silkeborg, Middelfart og Hillerød.

Inspirationskataloget og videndelingssemninarerne er en del af initiativet ’Åben skole – lokale samarbejder og national videndeling’, som i 2015 blev etableret i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Initiativet støtter i alt 31 kommunale udviklingsprojekter om åben skole.

Download inspirationskataloget her.