På baggrund af institutionernes aflagte årsrapporter i 2014-2016 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet opgjort regnskabsresultater for ministeriets institutioner på det regulerede område.
Årsrapporterne fra 2016 viser, at erhvervsskolerne, SOSU-skolerne, VUC’erne og de almene gymnasier havde et overskud på den ordinære drift på 468 mio. kr.

Det er styrelsens vurdering, at de regulerede institutioner generelt har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for institutionsdriften ved udgangen af 2016.

Institutionernes ordinære årsresultat, årets resultat og overskudsgrad på det regulerede institutionsområde kan ses her (pdf)

De samlede resultater dækker over udsving institutionerne i mellem og på tværs af sektorområder. Der er 33 institutioner ud af 230, der havde underskud på de ordinære aktiviteter i 2016, og der er et mindre antal institutioner, som har økonomiske udfordringer.

Styrelsen foretager som led i det økonomiske tilsyn med skolerne en risikovurdering af den enkelte skoles økonomi i tilknytning til den årlige regnskabsaflæggelse.