Årsrapporterne fra 2016 viser, at efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, kombinerede skoler, private gymnasier og produktionsskoler havde et overskud på den ordinære drift på 453,7 mio. kr.

Det er styrelsens vurdering, at det frie skoleområde generelt har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for skoledriften ved udgangen af 2016.

Skoleområdernes ordinære årsresultat, årets resultat og overskudsgrad kan ses her (pdf)

De samlede resultater dækker over udsving skolerne i mellem og på tværs af skoleområderne. Der er 198 skoler ud af 866, der havde underskud på de ordinære aktiviteter i 2016, og der er et mindre antal skoler, som har økonomiske udfordringer.

Styrelsen foretager som led i det økonomiske tilsyn med skolerne en risikovurdering af den enkelte skoles økonomi i tilknytning til den årlige regnskabsaflæggelse.