Undervisningsministeren nedsætter nu en rådgivningsgruppe, der skal rådgive i arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi. Rådgivningsgruppen består af fem personer og skal bygge videre på det fundament, der allerede er lagt for den kommende strategi. 

I efteråret 2016 blev der nedsat en bredt sammensat strategigruppe bestående af centrale parter på uddannelsesområderne, arbejdsmarkedsorganisationer samt faglige eksperter og praktikere. Strategigruppen har afleveret sine anbefalinger til en national naturvidenskabsstrategi til Undervisningsministeriet. Det er det arbejde, rådgivningsgruppen nu skal arbejde videre med. 

Rådgivningsgruppen skal tage udgangspunkt i strategigruppens anbefalinger og i deres egen viden om behovet for at styrke undervisningen i naturvidenskabelige fag. Formålet er dels at styrke naturvidenskabens bidrag til alle børn og unges almendannelse og dels at fremme deres motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv. 

En national strategi for naturvidenskab indgår i Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 3. juni 2016.

Rådgivningsgruppen består af:

  • Steen Laugesen Hansen, Lektor, Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet

  • Lars Holm Øgendal, Lektor, Københavns Universitet, Niels Bohr Instituttet

  •  John Renner Hansen, Dekan, Københavns universitet, SCIENCE Direktion

  •  Maria Damlund, folkeskolelærer på Sct. Jørgens Skole

  •  Johanne Jensen, underviser på Aalborg Katedralskole