Omlægning fra brevpost til digital kommunikation

Det er fra d. 1. august 2017 muligt for institutionerne at indsende ledelses- og revisorerklæringer vedrørende udbetalt tilskud samt øvrige blanketter med sikker digital post.

Fra med tilskudskontrollen for 3. kvartal 2017 vil det være obligatorisk for institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse, at indsende ledelses- og revisorerklæringer (tilskud, befordringstilskud, momskompensation m.v.) til Økonomisk-Administrativt Center med digital sikker post til den relevante funktionspostkasse:

Erhvervsrettet uddannelse, momskompensation: eudegym@stukuvm.dk 

AMU og Åben Uddannelse: amuaau@stukuvm.dk 

Gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse: agymvuc@stukuvm.dk

De institutioner, der bliver påvirket af ændringen fra brevpost til sikker digital kommunikation vil endvidere blive informeret nærmere herom pr. mail efter sommerferien.