Når gymnasiereformen træder i kraft ved begyndelsen af dette skoleår, betyder det samtidig, at elever fra 9. klasse har mulighed for at starte direkte på hf. Tidligere var det først muligt at begynde efter 10. klasse eller efter at have været ude af skolen et år efter 9. klasse. Den nye mulighed har 1.183 unge benyttet sig af – 462 som førsteprioritet. Det viser en ny opgørelse fra Undervisningsministeriet.

Jeg har store forhåbninger til den nye hf-uddannelse. Det styrkede fokus på faglighed og de målrettede fagpakker gør uddannelsen mere attraktiv.

- Merete Riisager

”Jeg har store forhåbninger til den nye hf-uddannelse. Det styrkede fokus på faglighed og de målrettede fagpakker gør uddannelsen mere attraktiv – særligt i forhold til elever, der sigter mod en mellemlang videregående uddannelse. Derfor er det positivt, at mange unge benytter muligheden for at søge direkte på hf fra 9. klasse,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undersøgelsen peger på, at gruppen af elever, der søger hf efter 10. klasse, og de elever, der nu søger direkte fra 9. klasse, ligner hinanden både i forhold til etnicitet, bopæl og forældres uddannelsesbaggrund. Der ser således ud til, at det primært er elever, som nok ville have valgt hf efter 10. klasse, der søger den nye mulighed, hvor 10. klasse kan springes over.