For eleverne i udskolingen skal bevægelse indgå som en meningsfuld og sjov del af skoledagen. Bevægelse er ikke bare et element i skolereformen, men skal både være relevant og bidrage til den gode og varierede skoledag, hvor læring og trivsel er med til at fremme det gode børneliv.

Hvad består kampagnen af?

Alle kommuner og skoler er inviterede til at deltage i kampagnen og samarbejde med læringskonsulenterne, og kan frit benytte det udarbejdede videns- og inspirationsmateriale, der kan omsættes til praksis. 

Se materialet på emu.dk  

Læringskonsulenterne afholder 6 landsdækkende temadage, som sætter fokus på bevægelse som et didaktisk og pædagogisk redskab og på bevægelse i forhold til idræt og åben skole. På alle temadagene vil der være oplæg og workshops med kvalificerede forskere og nøglepersoner fra organisationer med spidskompetencer på området.
Temadagene er planlagt med oplæg og workshops af DGI, DIF, KOSMOS, Dansk Skoleidræt og Center for Ungdomsforskning.

Læs mere om temadagene om bevægelse 

Derudover får kommunerne mulighed for at søge om at indgå i et samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Samarbejdet tager udgangspunkt i skolernes konkrete og lokale udfordringer med implementering af bevægelse i udskolingen.
Hvis du vil vide mere om, hvordan du ansøger om et samarbejde, skal du tage kontakt til Malene Schat-Eppers og Camilla Daugaard Andersen, du se deres kontaktinformationer her på siden.

Baggrunden for kampagnen

Resultater fra følgeforskningen til folkeskolereformen viser, at knap en tredjedel af lærerne og pædagogerne har brug for mere viden om, hvordan man inddrager motion og bevægelse i den daglige undervisning. Derfor satte Undervisningsministeriet den 6. september 2017 gang i kampagnen ”Udskolingen i bevægelse”, der skal være med til at klæde lærere, pædagoger og ledere bedre på til at få bevægelsen i gang i udskolingen.

 

Sidst opdateret: 11. januar 2018